Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

Eξασφάλιση μέγιστου δυνατού αριθμού θέσεων σε παιδικές κατασκηνώσεις ανά την επικράτεια για τα τέκνα πυροσβεστικών υπαλλήλων

Με επιστολή μας προς τους κ.κ. Υπουργό και Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και την πυροσβεστική ηγεσία ζητάμε τη συνδρομή τους για την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού αριθμού θέσεων σε παιδικές κατασκηνώσεις ανά την επικράτεια για τα τέκνα πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Ακολουθεί το είμενο της επιστολής:
"Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικότερα από την 11/3/2020, όποτε, και εξαιτίας της έξαρσης και εξάπλωσης της πάνδημης νόσου Covid-19, ανεστάλη προληπτικά η λειτουργία των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, κυρίως, αλλά και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των πυροσβεστικών υπαλλήλων έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα, υποχρεούμενοι σε ανατροπή της υπηρεσιακής και οικογενειακής καθημερινότητάς τους, με σκοπό τη φροντίδα των ανηλίκων τέκνων τους.
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και συγκεκριμένα μετά τη λήξη της σχολικής περιόδου, λειτουργούν μερίμνη διαφόρων δημόσιων φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Ένοπλες Δυνάμεις, Δήμοι κλπ) κατασκηνώσεις, όπου φιλοξενούνται ανήλικα παιδιά, και στις οποίες μπορούν μέσω της κοινωνικής συναναστροφής και των εκεί ασκούμενων δραστηριοτήτων να ψυχαγωγηθούν και να βιώσουν το φυσικό περιβάλλον και την υπαίθρια ζωή.
Κατόπιν των ανωτέρω και προς διευκόλυνση των οικογενειών των πυροσβεστικών υπαλλήλων ανά την επικράτεια, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την εξασφάλιση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού θέσεων σε παιδικές κατασκηνώσεις για τα τέκνα αυτών.
 
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."
 
 


Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

Μετεγκατάσταση του Πυροσβεστικού Μουσείου και διασύνδεσή του με το έργο αστικής παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων «ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με επιστολή μας προς τον κ. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον κ. Δήμαρχο Αθηναίων ζητάμε την "Μετεγκατάσταση του Πυροσβεστικού Μουσείου και διασύνδεσή του με το έργο αστικής παρέμβασης  του Δήμου Αθηναίων «ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ». 
Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

"Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί από το International Council of Museums ως «Διεθνής Ημέρα Μουσείων», με σκοπό να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος αυτών στη διαφύλαξη, ανάδειξη και προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και μνήμης, ως στοιχείο που προάγει την κοινωνική συνοχή και την εκπαίδευση των νέων αλλά και των παλαιότερων γενεών.

Το Μουσείο του Πυροσβεστικού Σώματος με 13 συναπτά έτη λειτουργίας και περισσότερους από 6000 επισκέπτες ετησίως, μέσω του μοναδικού αρχειακού υλικού πυροσβεστικών συλλογών, κειμηλίων, μέσων, μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και άλλων αντικειμένων ιστορικής αξίας, καθώς και συγγραμμάτων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος ή που έχουν σχέση με την πυροσβεστική ιστορία, συμβάλλει στην προβολή της ιστορικής πορείας και προσφοράς του Πυροσβεστικού Σώματος από ιδρύσεώς του, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στην ευαισθητοποίησή του κοινού σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και πρόληψης πυρκαγιών.  

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από τον κ. Δήμαρχο Αθηναίων, μία από τις μεγαλύτερες αστικές παρεμβάσεις που έγιναν ποτέ στην Αθήνα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναβίωσης και ενοποίησης του ιστορικού κέντρου («Ο Μεγάλος Περίπατος της Αθήνας»), που γεννά μια εξαιρετική ευκαιρία για το Πυροσβεστικό Σώμα και το Μουσείο του, καθώς ενδεχόμενη μετεγκατάστασή του από την Παλλήνη, όπου εδρεύει σήμερα, θα συμβάλλει στη ραγδαία αύξηση της επισκεψιμότητάς του, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολυάριθμους επισκέπτες της πόλης να γνωρίσουν από κοντά πέρα από τις ιστορικές γειτονιές της Αθήνας και τους παγκόσμιας εμβέλειας αρχαιολογικούς θησαυρούς της, και την πορεία στο χρόνο ενός ιστορικού Οργανισμού της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα Μουσείων και σε συνδυασμό με το εν εξελίξει έργο οικιστικής ανάπλασης, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα μετεγκατάστασης του Πυροσβεστικού Μουσείου στις πυροσβεστικές εγκαταστάσεις της οδού Μουρούζη ή σε άλλο πρόσφορο χώρο του ιστορικού κέντρου, προκειμένου αυτό να αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της πόλης των Αθηνών.   Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Κυριακή, 17 Μαΐου 2020

Απονομή Μεταλλίου Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες

Με επιστολή μας προς τον κ. Αρχηγό ΠΣ ζητάμε την απονομή του, προβλεπόμενου στο άρθρο 87 του ΚΕΥΠΣ, Μεταλλίου Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:
"Αξιότιμε κ. Αρχηγέ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του ΚΕΥΠΣ, στους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες απονέμεται για πολυετή ευδόκιμη υπηρεσία, που υπολογίζεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την ιεραρχία και τις προαγωγές τους, το Μετάλλιο Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι το εν λόγω Μετάλλιο διακρίνεται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης για 5 τουλάχιστον έτη ευδόκιμης υπηρεσίας Πυρονόμου, 5 τουλάχιστον έτη ευδόκιμης υπηρεσίας Υπαξιωματικού και 15 τουλάχιστον έτη ευδόκιμης υπηρεσίας Πυροσβέστη, αντίστοιχα. 
Με αφορμή τις πρόσφατες προαγωγές συναδέλφων των εν λόγω βαθμών αλλά και προηγούμενες αντίστοιχες κατά το παρελθόν προαγωγές, παρακαλούμε για την έκδοση σχετικών πράξεων για την απονομή των ως άνω Μεταλλίων Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στους πληρούντες τα κριτήρια του άρθρου 87 του ΚΕΥΠΣ, ως αναγνώριση της προσφοράς τους στο ΠΣ. 
Με εκτίμηση, 
Το ΔΣ της ΕΠΑΥΠΣ"