Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

Η πλάνη μιας ξεπερασμένης «μοναδικότητας» …


Στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης επί επαγγελματικών ζητημάτων που, ως ανεπίλυτα εδώ και χρόνια, ταλανίζουν την επαγγελματική καθημερινότητα όλων μας, κανένας από τους αξιοσέβαστους φορείς εκπροσώπησης των Στελεχών του Π.Σ δεν πρέπει να αισθάνεται είτε ΜΟΝΟΣ, είτε Ο ΜΟΝΟΣ εκφραστής των αναγκών των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Ως Ένωση, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας, επενδύουμε στη διεισδυτική ανάγνωση των ζητημάτων, δίχως να εμπορευόμαστε την ελπίδα και με συστηματική παρακολούθηση της εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας στοχεύουμε στην ανεύρεση και στην ανάδειξη ρυθμίσεων και βέλτιστων πρακτικών, ικανών να προσδώσουν μια νέα δυναμική επίλυσης αυτών.
Αποφεύγουμε τις «επικίνδυνες, ανθυγιεινές και αναποτελεσματικές» επί σειρά ετών προσεγγίσεις, καλλιεργούμε ευέλικτο τρόπο σκέψης και με σύγχρονη επαγγελματική αντίληψη, νοοτροπία και εξωστρέφεια αναζητούμε και επεξεργαζόμαστε καινοτόμες ιδέες και δεδομένα (δίχως να τα υποβάλλουμε σε τεστ πατρότητας), που αν ενταχθούν στις ήδη συντελούμενες προσπάθειες, μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ισχύος των ενεργειών των φορέων εκπροσώπησης.
Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι ένα υψηλού επιπέδου προσωπικό, από άποψη τόσο επαγγελματικής κατάρτισης, όσο και παιδείας και ευρύτερης αντίληψης περί προσώπων και πραγμάτων. Το αντικείμενο της καθημερινής του επαγγελματικής δραστηριότητας απαιτεί πάθος, αφοσίωση και αρκετή ενέργεια. Στη ζωή του Πυροσβέστη δεν υπάρχει πλέον χώρος για θολές κουβέντες, εργατοπατέρες, διχαστικό, υβριστικό και εσωστρεφή λόγο. Ζητά αξιοπρέπεια, αναγνώριση της προσφοράς και κατάλληλες συνθήκες για δημιουργία.
Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε από την πρώτη στιγμή. Σεβασμός, αξιοπρέπεια, προσήλωση στο στόχο και διάλογος αποτελούν πυξίδα και οδηγό, όχι μόνο γιατί αυτό μας εκφράζει ατομικά, αλλά εκφράζει το σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού. Ευελπιστούμε πως στην κατεύθυνση αυτή θα συμπορευτούμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο, το αύριο που αξίζει στον Έλληνα Πυροσβέστη.
Με σεβασμό και αίσθημα ευθύνης έναντι όλων των συναδέλφων, διατηρούμε ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τους καλοπροαίρετους και κακοπροαίρετους κριτές μας, πιστεύοντας ισχυρά στο αρχαίο ελληνικό ρητό «Ισχύς εν τη ενώσει», καλό όμως θα είναι να μην ξεχνάμε όλοι και το εξίσου γνωστό Δελφικό «Γνῶθι σαυτόν καὶ Μηδὲν ἄγαν».
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΑΥΠΣ

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

Χορήγηση τιμητικής άδειας στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς της ΠΥΡ.Α. που απασχολήθηκαν κατά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης COVID-19


Με επιστολή μας προς τον κ. Υπαρχηγό ζητάμε τη χορήγηση τιμητικής άδειας στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς της ΠΥΡ.Α. που απασχολήθηκαν κατά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης COVID-19. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 
     "Αξιότιμε κ. Υπαρχηγέ 
Το Πυροσβεστικό Σώμα, ως κατεξοχήν επιχειρησιακή δομή της Πολιτικής Προστασίας της χώρας, συμμετείχε κατά τους τελευταίους μήνες στη διαχείριση της πάνδημης υγειονομικής κρίσης COVID-19.  
 Από το συνολικά εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό του ΠΣ, ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει, εν προκειμένω, η αξιοποίηση των Δόκιμων Ανθυποπυραγών του 2ου, 3ου και 4ου έτους, οι οποίοι κλήθηκαν και συνεχίζουν αδιαλείπτως από 11 Μαρτίου 2020 να παρέχουν σημαντική συνδρομή στην κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων ΠΣ, στο Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθ. Βενιζέλος», ως κατεξοχήν πύλης εισόδου στη χώρα, και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μη λαμβάνοντας την προβλεπόμενη (στο άρθρο 145 του πδ 174/1983) για τους σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας άδεια των εορτών του Πάσχα και παρά το γεγονός ότι η τελευταία, όπως και όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, παρέμεινε κλειστή για το χρονικό διάστημα από 10-3-2020 έως και 31-5-2020. 
   Κατόπιν των ανωτέρω και ως ηθική αναγνώριση της παρασχεθείσας συνεισφοράς τους στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, παρακαλούμε αφενός για τη χορήγηση επταήμερης τιμητικής άδειας σε όλους τους ως άνω εμπλεκόμενους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς και αφετέρου για την εγγραφή των οφειλόμενων, εκ της εν λόγω απασχόλησης, ημερήσιων αναπαύσεων στους προερχόμενους εκ του Σώματος Δόκιμους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
                                                                                           Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Συνάντηση εργασίας της ΕΠΑΥΠΣ με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα ΜπακογιάννηΣυνάντηση με το Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη είχε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας της Ένωσης μας, Αντώνιος Κούκουζας, Αναστάσιος Καναβός και Ιάσων Αλιφέρης, αντίστοιχα, στο πλαίσιο ανάπτυξης ευρύτερων συνεργασιών σε διμερές επίπεδο. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε στον κ. Δήμαρχο η εγγράφως κατατεθειμένη πρότασή μας προς την πολιτική και πυροσβεστική ηγεσία περί της μετεγκατάστασης του Πυροσβεστικού Μουσείου στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, προκειμένου αυτό, εντασσόμενο στο υλοποιούμενο σχέδιο πολεοδομικών παρεμβάσεων ανάπλασης της πρωτεύουσας, να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες της και να προβάλλει την πορεία στο χρόνο ενός ιστορικού Οργανισμού της Πολιτικής Προστασίας της χώρας.
Από τη συνάντηση διαπιστώθηκε η αμοιβαία διάθεση ανάπτυξης διαύλων περαιτέρω συνεργασίας, τονίστηκε δε από τους εκπροσώπους μας ότι η Ένωση θα σταθεί αρωγός και συνοδοιπόρος σε κάθε μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία και δράση του Μητροπολιτικού Δήμου των Αθηνών με γνώμονα αφενός την υλοποίηση του ιστορικής σημασίας σχεδίου ενοποίησης και ανάδειξης των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πρωτεύουσας και αφετέρου την ανάδειξη του διαχρονικά καίριου ρόλου που το Πυροσβεστικό Σώμα επί 90 χρόνια επιτελεί επ’ ωφελεία της ελληνικής κοινωνίας.