Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

Η ΕΠΑΥΠΣ εταίρος σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «HORIZON 2020» Τεχνολογιών για Πρώτους Ανταποκριτές


Η Ένωση Πτυχιούχων Αξιωματικών Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος με ιδιαίτερη περηφάνια ανακοινώνει ότι το διήμερο 21 και 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η έναρξη των εργασιών του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με την ονομασία  «Search and Rescue: Emerging technologies for the Early location of Entrapped victims under Collapsed Structures and Advanced Wearables for risk assessment and First Responders Safety in SAR operations» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020 | HORIZON 2020», για το οποίο επελέγη με εξαιρετική βαθμολογία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος Κοινοπραξίας 28 εταίρων από 12 ευρωπαϊκές χώρες, στην οποία συμμετέχει, με επικεφαλής το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
Γενικά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» έχει ως στόχο να ενισχύσει την παγκόσμια υπεροχή της ΕΕ στο πεδίο της επιστήμης, προσελκύοντας τα καλύτερα μυαλά και βοηθώντας τους επιστήμονες να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες ανά την Ευρώπη. Θα βοηθήσει τα ταλαντούχα άτομα και τις καινοτόμες εταιρείες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, δημιουργώντας, στην πορεία, θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας σε ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και γενικότερα προσφέροντας οφέλη σε όλους.
Για το δικό μας Project S&R οι εμπλεκόμενοι και οι τελικοί χρήστες του έργου που προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητικά κέντρα, εταιρίες εγνωσμένου κύρους της ιδιωτικής οικονομίας, οργανώσεις επαγγελματιών πρώτης απόκρισης και την κοινωνία των πολιτών,  διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και δυνατότητες καινοτομίας καθοριστικές για την επιτυχία του.  
Στόχος του Project, διάρκειας 36 μηνών, είναι ο σχεδιασμός, η δοκιμή και εφαρμογή, μέσω σειράς πιλοτικών σεναρίων μεγάλης κλίμακας, μιας διαλειτουργικής, αρθρωτής πλατφόρμας ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και τεχνολογικής υποδομής από τα έργα COncORDE και IMPRESS FP7 σε πρώτους ανταποκριτές.
Το μοντέλο διακυβέρνησης του θα σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, ενώ η αρχιτεκτονική δομή του θα επιτρέψει την εύκολη ενσωμάτωση λύσεων R&D και COTS επόμενης γενιάς που πιθανώς θα υιοθετηθούν στα μελλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών. 
#kickoff #online #meeting #H2020 #SearchandRescue

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου