Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020

Κίνδυνος απώλειας (;) του ακαδημαϊκού εξαμήνου για τους δευτεροετείς και τριτοετείς Δόκιμους της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας


 Με επιστολή μας προς τον ιεραρχικό Προϊστάμενο και εποπτεύοντα την Πυροσβεστική Ακαδημία, κ. Υπαρχηγό ΠΣ μεταφέρουμε την εύλογη ανησυχία μας για τον κίνδυνο απώλειας του ακαδημαϊκού εξαμήνου για τους δευτεροετείς και τριτοετείς Δόκιμους της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

Αξιότιμε κ. Υπαρχηγέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών έτους 2020 της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΑΔΑ: ΩΗΕ346ΜΤΛΒ-04Ι), «4. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δυο (2) εβδομάδες για εξετάσεις», ενώ κατά το άρθρο 2 του ιδίου Κανονισμού, «2. Μέρος της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται σε Κεντρικές ή/και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΠΣ, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και σε ομόλογες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής».

Περαιτέρω, στην παρ. 1 του άρθρου 146Α του π.δ. 174/1983 («Κανονισμός Πυροσβεστικής Ακαδημίας»), ορίζεται ότι «… Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εφόσον το επιβάλλουν υπηρεσιακές ανάγκες οι Δόκιμοι Αξιωματικοί οποιουδήποτε έτους φοίτησης, δύναται, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους, να διατίθενται σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Αττικής για εκτέλεση μάχιμης υπηρεσίας».

Ως γνωστόν, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, η φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών ξεκίνησε στις 21/9/2020 και διακόπηκε (ανεστάλη) όσον αφορά στο 2ο και 3ο έτος σπουδών στις 22/10/2020, οπότε και με Απόφαση του κ. Αρχηγού ΠΣ, 65 Δόκιμοι Αξιωματικοί των εν λόγω ετών διατέθηκαν και απασχολούνται (όχι εκπαιδεύονται) στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σκοπούς είτε ενίσχυσης του Κέντρου Ιχνηλάτησης Κρουσμάτων COVID - 19 ή για αντίστοιχες ανάγκες διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», υπηρεσίες οι οποίες δεν θεωρούνται μάχιμες και δεν εκτελούνται σε Κεντρικές ή/και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΠΣ, σύμφωνα με τον ν. 4662/2020.

Ευρισκόμενοι ήδη στην 5η εβδομάδα αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας για τα ως άνω έτη σπουδών, χωρίς να υφίσταται χρονικός ορίζοντας άρσης της μετά και την πρόσφατη νέα Απόφαση κ. Αρχηγού Π.Σ., και δεδομένης της εύλογης ανησυχίας των σπουδαστών και των γονέων τους, παρακαλούμε, ως ιεραρχικός Προϊστάμενος και εποπτεύων την Πυροσβεστική Ακαδημία, να μας γνωρίσετε πώς θα αποτραπεί η απώλεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.