Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021

Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

Με επιστολή μας προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. ζητάμε την άμεση εξέταση των εκατοντάδων ανά την επικράτεια νόμιμων αιτημάτων συναδέλφων για άσκηση ιδιωτικού έργου επ' αμοιβή, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 1 του π.δ. 32/2019 (Α΄ 58), ώστε η διάταξη να πάψει να αποτελεί εδώ και 2 (!) χρόνια ουσιαστικά κενό γράμμα.  Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

"Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Με το άρθρο 1 του π.δ. 32/2019 (Α΄ 58) προβλέφθηκε για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους η «κατ’ εξαίρεση, μετά από άδεια του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κατόπιν σύμφωνης αιτιολογημένης γνώμης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων, δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, εφόσον αυτά συμβιβάζονται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παραβλάπτουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους», κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για το αστυνομικό προσωπικό.

Αν και από τη θέσπιση της εν λόγω διάταξης έχουν παρέλθει ήδη 2 (!) χρόνια και παρά την πληθώρα σχετικών αιτημάτων που έχουν διατυπωθεί από συναδέλφους πανελλαδικά και ανέρχονται σε εκατοντάδες, η Διοίκηση παραλείπει συστηματικά, αναιτιολόγητα και κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου να απαντήσει επ’ αυτών, στερώντας τους ενός νόμιμου δικαιώματός τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Κατόπιν τούτων, αναμένουμε όπως τα εν λόγω νόμιμα αιτήματα εξεταστούν άμεσα, ώστε η διάταξη να πάψει να αποτελεί ουσιαστικά κενό γράμμα.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου