Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021

Επανυπολογισμός μορίων πυροσβεστικού προσωπικού


Με επιστολή μας προς τον κ. Αρχηγό Π.Σ. και δεδομένης αφενός της εύλογης αγωνίας των συναδέλφων και των οικογενειών τους και αφετέρου της ανάγκης τήρησης της αρχής της νομιμότητας ως αυτή προκύπτει μέσω του πλήθους ενστάσεων που πρόκειται να υποβληθούν, ζητάμε τον ορθό επανυπολογισμό των μορίων του συνόλου του πυροσβεστικού προσωπικού, τη συνακόλουθη διόρθωση των σχετικών Πινάκων Μορίων και την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης έως την 20-4-2021. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

"Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 14483 Φ 202.2/10-03-2021 και 14484 Φ.202.2/10-03-2021  Διαταγές σας κοινοποιήθηκαν, αντίστοιχα, οι Πίνακες Μορίων Αξιωματικών και Πυρονόμων - Αρχιπυροσβεστών - Υπαρχιπυροσβεστών - Πυροσβεστών Π.Σ., που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 159 του ν.4662/2020 (Α΄ 27), επί των οποίων προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι 2 Απριλίου 2021 και μόνο για τα μόρια του έτους 2020 και όχι για τα προγενέστερα έτη.

Όσον αφορά στους εν λόγω αναρτηθέντες πίνακες, έχουν ήδη αναφερθεί πλείστες περιπτώσεις λανθασμένου υπολογισμού μορίων με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις συναδέλφων ομοιόβαθμων και προερχόμενων από την ίδια σειρά κατάταξης, με ίδιες μεταθέσεις και ίδια οικογενειακή κατάσταση που έχουν διαφορετικά μόρια, συνάδελφοι με λιγότερα (!) μόρια από πέρυσι κλπ, ενώ ερωτήματα γεννά και η αναφορά στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης (atomika.fireservice) σε μόρια «αφαιρούμενα από ποινές», περίπτωση που προφανώς δεν συνάγεται από το ν. 4662/2020. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι δεκάδες ενστάσεις ή/και αιτήσεις θεραπείας, που υπεβλήθησαν από το 2020 επί επανυπολογισμού μορίων, καίτοι έγιναν αποδεκτές, ουδόλως αποκατέστησαν τη νομιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 164 του παραπάνω νόμου.  

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένης αφενός της εύλογης αγωνίας των συναδέλφων και των οικογενειών τους και αφετέρου της ανάγκης τήρησης της αρχής της νομιμότητας ως αυτή προκύπτει μέσω του πλήθους ενστάσεων που πρόκειται να υποβληθούν, παρακαλούμε για τον ορθό επανυπολογισμό των μορίων του συνόλου του πυροσβεστικού προσωπικού, για τη συνακόλουθη διόρθωση των σχετικών Πινάκων Μορίων και για την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης έως την 20-4-2021.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου