Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Μέριμνα για τους Δόκιμους των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας


Με επιστολή μας προς την πυροσβεστική ηγεσία και δεδομένης πλέον της δυνατότητας αυτοελέγχου μέσω των διατειθέμενων self tests, ζητάμε όπως ενόψει της επερχόμενης γι’ αυτούς, εορταστικής άδειας, τους χορηγηθεί επαρκής πέραν των προβλεπόμενων αριθμό ημερών όπως επίσης και παρασχεθεί πλέον σε αυτούς η ευκαιρία συχνότερης εξόδου και απομάκρυνσης από τις Σχολές τους, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο και σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής: 

"Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Διαρκούσας της υγειονομικής κρίσης του κορωνοιού, οι συνέπειες του υποχρεωτικού, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, περιορισμού των μετακινήσεων μπορεί να μην έχει επηρεάσει την ομαλή συνέχεια και πρόοδο του ακαδημαϊκού έτους, έστω μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ωστόσο ήδη διαπιστώνεται η εύλογη ανησυχία για ενδεχόμενες δυσμενείς ψυχολογικές επιπτώσεις από τον μακροχρόνιο εγκλεισμό των δοκίμων μας.

Ενδεικτικά, επισημαίνεται, ότι ειδικά οι πρωτοετείς σπουδαστές που φοιτούν και διαμένουν εντός των εγκαταστάσεων της Κηφισιάς, της Πτολεμαΐδας και του Τσοτυλίου, μετά από τη δίμηνη στρατιωτική εκπαίδευσή τους, τυγχάνουν σε διαρκή στρατωνισμό ήδη από την 7η Ιανουαρίου έως και σήμερα, πλην κάποιων ελαχίστων ολιγόωρων εξόδων, μη δυνάμενοι να έρθουν έστω και κατ’ ελάχιστο σε επαφή με το στενό οικογενειακό περιβάλλον τους ή να προβούν σε διευθέτηση εκκρεμών προσωπικών τους υποθέσεων.   

Και μπορεί ο ως άνω περιορισμός να εντάσσεται στην ανάγκη διαφύλαξης της υγείας των δοκίμων μας από ενδεχόμενη διασπορά του ιού εντός των Σχολών τους, ωστόσο η εν λόγω στενάχωρη κατάσταση, ως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι λογικό να επιδρά αρνητικά στην ψυχική υγεία τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για νέους πυροσβεστικούς υπαλλήλους ηλικίας 18 με 19 ετών, οι οποία θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ενταχθούν ομαλά στην πυροσβεστική οικογένεια.  

Κατ΄ ακολουθία των προεκτεθέντων και δεδομένης πλέον της δυνατότητας αυτοελέγχου μέσω των διατειθέμενων self tests, παρακαλούμε όπως ενόψει της επερχόμενης γι’ αυτούς, εορταστικής άδειας, τους χορηγήσετε επαρκή πέραν των προβλεπόμενων αριθμό ημερών όπως επίσης και παράσχετε πλέον σε αυτούς την ευκαιρία συχνότερης εξόδου και απομάκρυνσης από τις Σχολές τους, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο και σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους.

Με εκτίμηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου